Rekuperacja w domu

Rekuperacja w domu jest wciąż mało popularna w Polsce. Częściej montowana jest w nowoczesnych budynkach mieszkalnych i użytkowych, gdzie koniecznością jest stała wentylacja pomieszczeń. Spotkać ją możemy także w domach gdzie funkcjonuje ogrzewanie nadmuchowe. Montaż rekuperacji jest przy tym opcją, jednak – co potwierdza wielu użytkowników – w porównaniu do systemów bez rekuperatora, koszt ogrzewania i działania instalacji jest znacznie niższy. 
W systemach ogrzewania nadmuchowego z rekuperacją często montujemy dodatkowe filtry i nawilżacz powietrza, dzięki którym możliwe jest dokładniejsze oczyszczanie oraz regulowanie wilgotności powietrza. To doskonała opcja dla budynków zlokalizowanych na obrzeżach aglomeracji miejskich i terenach o dużym stopniu zapylenia. To również konieczna inwestycja dla alergików oraz osób dotkniętych przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Filtry montowane w instalacji z łatwością zatrzymują cząsteczki pyłu PM10 oraz PM2.5, których wdychanie jest niezwykle szkodliwe dla zdrowia. 

Montaż rekuperacji

Rekuperacja w systemie ogrzewania nadmuchowego jest funkcją dodatkową, nie mniej jednak Klienci często decydują się na ten wariant. Do poprawnego funkcjonowania potrzebna jest ta sama instalacja, z której korzystamy zapewniając ciepło w budynku oraz zamontowany już najczęściej sterownik. Modułowa budowa systemu pozwala na montaż rekuperacji już na etapie projektowania lub też jako opcję dodatkową w już działającym systemie.
Rekuperacja to świetne rozwiązanie dla budynków, w których dochodzi do częstych przewietrzeń i konieczności wymiany powietrza. Odzyskana niemal w 80% energia cieplna wraz ze świeżym oraz nawilżonym powietrzem, wraca do budynku. Rekuperacja do domu to oszczędność na kosztach ogrzewania, ponieważ odzyskane w ten sposób ciepło nie generuje potrzeby ponownego jego ogrzania.
Analogicznie jest z przedsiębiorstwami i zakładami produkcyjnymi, gdzie w pomieszczeniach produkcyjnych konieczna jest korekta temperatury oraz częsta wentylacja. Oddawanym w rekuperatorze ciepłem ogrzać można inną część budynku, np. pomieszczenia biurowe oraz zaplecze socjalne. Z pewnością będzie miało to wpływ na obniżenie kosztów utrzymania oraz poprawę komfortu pracy w firmie.